Guitar Pro 7

Aloha Heja He

Aloha Heja He吉他谱(图片谱,音艺吉他弹唱教学,弹唱)_Achim Reichel_Aloha Heja He.jpg
吉他谱信息

标题:Aloha Heja He

标签:音艺吉他弹唱教学, 弹唱

艺人:Achim Reichel

专辑:Melancholie & Sturmflut

发表于 2018-7-21 22:48:55 | 查看: 14556| 回复: 2

打赏

参与人数 1拨片 +20 理由
吉他社-客服君 + 20 谢谢楼主分享

查看全部打赏

该吉他谱被以下琴包推荐:

发表于 2018-8-2 10:42:49
6666
发表于 11 小时前
不错不错