hx6932520 发表于 2022-8-30 13:49:34 |查看: 429|回复: 0|阅读模式
20年入手,定制指弹大师拾音器款,实际使用半年不到,几乎全新。详情也可以去官方旗舰店查看。
原定制价格5000不到点,现在4000急出,真心想要可小刀。*好是同城面交。
微信图片_20220830133816.jpg
微信图片_20220830133826.jpg
微信图片_20220830133836.jpg
微信图片_20220830133841.jpg

用户评论