gtsmm 发表于 2021-11-16 20:36:28 |查看: 825|回复: 2|阅读模式
加装了拾音器为天音T902、乌木背带钉,正常使用痕迹轻微划痕磕碰,¥3500,邮费到付
ENYA T10S (1).jpg
ENYA T10S (2).jpg
ENYA T10S (3).jpg
ENYA T10S (4).jpg
ENYA T10S (5).jpg
ENYA T10S (6).jpg

用户评论

门捷列夫 发表于 2021-11-28 11:25:13 点击下载 来自手机APP(点我下载)
多少寸的啊?
gtsmm 发表于 2021-11-30 21:10
40寸